4-členné skupinky

U nás neexistuje nič také, ako zašiť sa do zadnej lavice, schovať sa za knihu, alebo dúfať, že „dnes sa ma hádam nič neopýta“. Ale opýta – a nie raz!

V našich miniskupinkách dostane množstvo priestoru na rozprávanie každý! Týmto spôsobom vieme poskytnúť študentom naozaj intenzívnu a efektívnu výučbu.

Možno si poviete: „Ale ja sa hanbím.“ Nemajte obavy – naši lektori sú skvelí priateľskí ľudia a po počiatočnom prelomení ľadov sa doteraz vždy rozrozprával aj ten najväčší hanblivec. Postupne zabudnete na tzv. „bloky“ a budete čoraz sebavedomejšie vedieť vyjadriť všetko, čo budete chcieť.

Piateho k vám nepustíme 🙂

Možno si poviete: „Ale moja úroveň nie je na konverzáciu dostatočná.“ Opäť hovorím – nemajte obavy! Vďaka správne kladeným otázkam, pomôckam, vhodným aktivitám a našim originálnym materiálom budete na hodine rozprávať aj v prípade, že vaša úroveň angličtiny je ešte nízka.

Navyše, naša prax ukázala, že v malých skupinkách sa upevňujú vzťahy, kolegialita, vznikajú mnohé humorné situácie a v neposlednom rade aj skutočné priateľstvá.