4 piliére metódy OPEN

Kvalita

Hodiny sú vedené starostlivo vybranými lektormi, ktorí sú profesionáli a ovládajú angličtinu na vysokej úrovni. Neustále sa ďalej vzdelávajú a mimo práce v jazykovej škole sa venujú prekladateľstvu, tlmočníctvu, výučbe,... Originálne materiály sú pripravené tak, aby študenta každú hodinu previedli slovnou zásobou a aktivitami. Každý lektor na hodine podáva 100 %-ný výkon a aktívne zapája všetkých študentov na hodine. V našich miniskupinkách s max. 4 študentmi to totiž možné naozaj je.

Efektivita

Lekcia trvá 50 minút, pričom tento čas je maximálne a efektívne využitý. Hodina je nabitá aktivitami a študenti neustále rozprávajú (čaj/kávu si väčšinou stíhajú dopiť až po hodine). Jedna hodina = jedna téma vrátane gramatiky, ktorú precvičujeme v rámci konverzácie. Týmto spôsobom – dynamicky a konverzačne sa veľmi rýchlo vytrácajú tzv. bloky a študent je neporovnateľne rýchlejšie schopný skutočne komunikovať.

Využitie

Slovná zásoba, frázy, idiómy,... všetko, čo sa u nás naučíte, skutočne využijete. Budete sa učiť modernú angličtinu, s ktorou sa stretávate vo filmoch, v reálnej konverzácii s cudzincami, v baroch, na dovolenke, na internete,... Žiadne starodávne frázy a vety, ktoré nikdy v živote nevyužijete. Našu databázu tém neustále aktualizujeme a rozširujeme, aby sme pokryli čo najviac situácií, s ktorými sa určite stretne každý.

Intenzita

Áno, všetci dobre vieme, že cudzí jazyk sa najrýchlejšie naučíme, ak v danej krajine žijeme. Obklopuje nás každý deň, sme nútený ho používať, počúvame ho z každej strany. Nie každý však má túto možnosť. Súčasťou našej práce je poradenstvo ohľadom toho, ako čo najintenzívnejšie napredovať v angličtine (alebo inom jazyku) mimo jazykovej školy. A hoci čas, ktorý strávite na hodine, je len niekoľko hodín do týždňa, je využitý maximálne. Vďaka dynamickej hodine a aktivitám zameraným na konverzáciu, ideme na hodine bomby! Rozšírime slovnú zásobu, cvičíme gramatické javy a hlavne – konverzujeme. Konverzácia je totiž presne to, čo potrebujete – to, čo si na rozdiel od gramatických cvičení, posluchových aktivít a čítania, doma len tak nenacvičíte. Každý, kto chce vedieť aktívne komunikovať, musí trénovať konverzáciu – a buďte si istý, že nikde jej na hodine nezažijete viac ako u nás!

Metóda OPEN je komplexný spôsob výučby a prístupu ku klientom, ktorý je založený na dlhoročnej praxi, skúsenostiach a osobnostných kvalitách všetkých ľudí, ktorí sú súčasťou našej firmy. Tieto informácie sú však už súčasťou nášho know-how 😊 Ak nám preukážete dôveru a pridáte sa k nám, určite nájdete to, čo ste doteraz hľadali... ba možno aj čosi viac... 😊

Team Langea